Vitajte vo svete Biena Moda    0948 12 12 48   info@biena.sk

Súťaž

Vyhrajte sa s omaľovankou!


 

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže

Wynergie s.r.o.

Široké 752
082 37 Široké

 

 

Trvanie súťaže

24.06.2017 – 30.06.2017

 


Účastník súťaže

Účastníkmi súťaže sa môžu stať všetci fanúšikovia BIENA MODA na Slovensku. Stačí, ak náš .gif obrázok omaľovánky zastavíte v okamihu, keď na ňom budú obidve modelky celé farebne vymaľované. Tento obrázok vložíte ako komentár pod súťažný status. Navyše, ak vyzvete do súťaže aj svojho priateľa, ktorého označíte v komentári, postupujete do žrebovania s tromi hlasmi!

 

Podmienky účasti v súťaži

  • byť fanúšikom facebookovej stránky BIENA MODA

  • komentár s obrázkom pod súťažným statusom

 


 

Výherca, žrebovanie a ceny

Výhercom cien sa stanú vyžrebovaní účastníci súťaže. Zlosovanie výhercov sa uskutoční 4.0.2017 prostredníctvom generátora náhodných čísel.

 


Súťaží sa o:

 

 

Cena

 

Roztomilé šaty s jemnou kvetinovou potlačou

alebo

Roomatický letný overal s jemnou kvetinovou potlačou


 

 

 

 

Oznámenie výhry

O výhre bude výherca oboznámený do 2 dní od vyžrebovania cien prostredníctvom elektronickej pošty.

 

 

Práva usporiadateľa

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Usporiadateľ je oprávnený použiť počas súťaže ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu účastníci súťaže získať špeciálne prémie za pohotové, opakované, alebo viacnásobné zapojenie sa do súťaže. Usporiadateľ si týmto vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka zo súťaže. Neznalosť ustanovení týchto pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu alebo akékoľvek iné nároky a nebude sa na ňu prihliadať. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.